FitThuis

Privacyverklaring

Stichting Onder Een Dak (Stoed), gevestigd aan de Zuidvliet 111a te Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald.

Stichting Onder Een Dak vindt uw privacy heel belangrijk; niet alleen vanuit wetgeving, maar ook vanuit kwaliteits- en zorgrechtelijk oogpunt. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u via onze websites www.stoed.nl, www.seniorenwelzijn.nl en www.fitthuis.nu aan ons verstrekt.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld onder aan dit document.

Algemeen

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat wij de persoonsgegevens die wij van u vragen, uitsluitend gebruiken voor de omschreven doelen. Wij stellen alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Gebruik persoonsgegevens

Op verschillende manieren ontvangen wij online gegevens van u. U geeft ze actief aan ons door, of ze worden automatisch doorgegeven via cookies.

Formulieren
Door het invullen van een formulier op onze websites verstrekt u actief persoonsgegevens als uw naam en contactgegevens. De formulieren worden naar onze e-mail verstuurd. Deze gegevens gebruiken wij om ofwel contact met u op te nemen, of u - wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld - onze nieuwsbrief te sturen.

Cookies
Door onze websites te gebruiken, deelt u automatisch gegevens met ons via cookies. Bepaalde technische gegevens worden door uw apparatuur (computer, tablet, telefoon) aan ons doorgegeven. U kunt cookies zelf uitzetten of verwijderen. Dit doet u via uw browserinstellingen. Gebruik indien nodig de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Analytische cookies
Via het programma Google Analytics verzamelen wij gegevens. Voorbeelden hiervan zijn welke browser u gebruikt of welke pagina’s u bezoekt. Deze gegevens zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of IP-adres. Wij gebruiken deze zogeheten analytische cookies om onze sites te verbeteren.

Tracking cookies
Wij tonen ook YouTube-video’s op onze websites. Wanneer u deze video’s afspeelt, komt u op de website van YouTube. YouTube plaatst dan een tracking cookie op uw apparaat. Omdat YouTube onderdeel is van Google, geldt daar het privacy- en cookiebeleid van Google. Kijk hiervoor op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Via onze site kunt u ook doorklikken naar onze social media accounts op Facebook. Facebook plaatst dan een tracking cookie op uw apparaat. Kijk op www.facebook.com/privacy/explanation om te lezen hoe Facebook met uw privacy omgaat.

Ontvangers

Google Analytics
De gegevens die via analytische cookies worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van Google.

De gegevens die wij ontvangen en bewerken via www.stoed.nl, worden beheerd door middel van:

Hestronic
De e-mail van Stoed en Seniorenwelzijn wordt gehost bij Hestronic. Als u contact opneemt via online formulieren, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hestronic.

Mach3Builders
De website en back-ups van de website worden gehost bij Mach3Builders. Gegevens die u achterlaat op de website van Stoed worden op de servers van Mach3Builders opgeslagen.

De gegevens die wij ontvangen en bewerken via www.seniorenwelzijn.nl en www.fitthuis.nu, worden beheerd door middel van:

BaakBeeld
De websites en back-ups van de websites worden gehost bij BaakBeeld. Gegevens die u achterlaat op de website van Seniorenwelzijn worden op de servers van Baakbeeld opgeslagen. Gegevens die u instuurt via www.fitthuis.nu worden alleen opgeslagen op de mailserver van Seniorenwelzijn.
Met alle partijen die gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, waarin is vastgelegd hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken gegevens die u online met ons deelt niet aan derden, behalve als dat is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU.

Opslag van gegevens

Het versturen van nieuwsbrieven
Voor het kunnen versturen van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres opgeslagen op onze server. U kunt zich wanneer u maar wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief door een uitschrijfverzoek te mailen naar info@seniorenwelzijn.nl.

Contact opnemen
Op het moment dat u online contact met ons opneemt, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw (bedrijfs)naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

Analytics
De gegevens die via analytische cookies op onze website worden verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen binnen Google Analytics.

Beveiliging

Omdat wij op de sites van Seniorenwelzijn gebruikmaken van formulieren, zijn deze site beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt uw informatie versleuteld verzonden, zodat uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten waarop uw gegevens worden geopend zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord.
Alleen medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn persoonsgegevens te verwerken, hebben toegang tot de verschillende systemen die hiervoor worden gebruikt.

Uw rechten

U hebt het recht op:
•    inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben
•    het intrekken van uw toestemming
•    uitleg over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
•    het laten corrigeren van fouten
•    bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
•    het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

Hebt u klachten?

Mocht u klachten hebben over de manier waarop Stoed met uw persoonsgegevens omgaat of vermoedt u een datalek, dan kunt u hierover contact opnemen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de maatregelen die wij hebben getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Contact

Kyra Smit is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Stichting Onder Een Dak. Zij is te bereiken via:
Stichting Onder Een Dak
Postbus 65, 3140 AB Maassluis
010 - 5 991 991
info@stoed.nl

Versie september 2020

Ordina is betrokken bij de totstandkoming van deze privacyverklaring.